Verkiezingen gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek

21 REDENEN OM 21 MAART TE KIEZEN VOOR LIJST 21 

 1. Vóór, dóór en mét bewoners en ondernemers
 2. Géén partijpolitieke of dubbele agenda’s
 3. Géén achterkamertjes
 4. Géen geheime coalitieafspraken
 5. Géén kiezersbedrog
 6. Géén loze beloftes
 7. Belangenbehartiging i.p.v. vertegenwoordiging
 8. Bekendheid in elk deel van het gebied
 9. Ervaring in de gebiedscommissie
 10. Ervaring met bewonersparticipatie en belangenbehartiging
 11. Beschikking over lokale netwerken
 12. Benaderbaar en bereikbaar
 13. Persoonlijke contacten
 14. Kundig, opbouwend én kritisch
 15. Communicatie én terugkoppeling via de wijkkranten en social media
 16. Vanuit omgeving aandacht voor lokale ontwikkelingen
 17. Ook aandacht voor ‘kleine’ problemen
 18. Transparantie en openheid
 19. Betrouwbaar
 20. Verbindend en krachtig
 21. Elf enthousiaste kandidaten