Verkiezingen 21 maart 2018

GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij (fractie) en rechtstreeks gekozen door iedereen die mag stemmen in Rotterdam. Op 21 maart kiest u een nieuwe gemeenteraad. Er doen 20 partijen mee aan de verkiezingen.

RAADGEVEND REFERENDUM
Op 21 maart aanstaande kunt u ook naar de stembus gaan om uw stem uit te brengen voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). U stemt voor of tegen deze wet.

GEBIEDSCOMMISSIES
De gebiedscommissies vertegenwoordigen de inwoners van de gebieden. Gebiedscommissies houden bij wat er speelt in de wijk, welke problemen er zijn en welke behoeften en wensen er zijn. Op de verkiezingspagina van de gebieden vindt u meer informatie: rotterdam.nl/wonen-leven/gebiedsverkiezingen

Meer informatie over Bewoners!HiS en de verkiezingen onder andere kandidatenlijst vindt u op onze website onder verkiezingen bewonershis.nl

BELANGRIJKE DATA
2 maart stempassen in de brievenbus
als u voor alle verkiezingen wilt stemmen, ga dan naar het stembureau dat op uw stempas vermeldt staat
±14 maart kandidatenlijsten in de brievenbus
21 maart verkiezingsdag
23 maart definitieve uitslag gemeenteraad bekend
27 maart definitieve uitslag gebiedscommissies en wijkraden bekend
29 maart de gekozen kandidaten treden aan