Kandidaten wijkraden vanuit Bewonersorganisatie / Bewoners! HiS

Bewoners!HiS is een samenwerking van de bewonersorganisaties in Hillegeberg Zuid, Hillegersberg Noord, 110-Morgen, Molenlaankwartier, Terbregge en Schiebroek.

Vanaf 2014 heeft Bewoners! HiS vanuit de bewonersorganisaties 2 (2014) en 3 (2018) gebiedscommissieleden mogen leveren. Als Bewoners!HiS hadden we geen verkiezingsprogramma, maar de inbreng van bewoners. Onze primaire taak en instelling: de behartiging van de belangen van de bewoners en ondernemers in ons gebied. Die taak proberen we tot op de dag van vandaag nog steeds zo goed mogelijk te vervullen en we zullen met die drive in ons achterhoofd dit blijven doen.

Nu heeft de gemeente gekozen voor een andere opzet, namelijk wijkraden. Hillegersberg-Schiebroek wordt opgedeeld in twee gebieden waar een wijkraad zal worden ingesteld. Op 16 maart as. kunt u stemmen voor een wijkraad voor het gebied Hillegersberg of voor het gebied Schiebroek (afhankelijk van in welk gebied u woont). Meer weten over wijkraden? https://mijn.rotterdam.nl/index.html

Bewoners!HiS en de bewonersorganisaties blijven zich ook de komende jaren inzetten voor de belangen van de bewoners en ondernemers. Wij willen wij u dan ook graag voorstellen aan twee kandidaten die in de wijkraad deze belangen willen behartigen.

SCHIEBROEK – TON VAN EIJSDEN – NR. 5 KANDIDATENLIJST

Vanuit de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek is Ton van Eijsden kandidaat voor de Wijkraad Schiebroek. Ton heeft inmiddels een lange staan van dienst. De afgelopen acht jaar heeft hij Schiebroek vertegenwoordigd in de gebiedscommissie namens Bewoners!HiS. Ton heeft het vele werk met grote inzet, deskundigheid en betrokkenheid gedaan.

Verdiensten

Als oud-politiechef heeft Ton ruime ervaring op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ordening en verkeer, maar hij schroomt niet zich op andere zaken te storten als dat nodig is. Ton is een rustige en prettige partner die zich ten volle inzet voor de belangen van de bewoners in Schiebroek. Daarbij opereert hij niet alleen: bestuur en lidorganisaties van Leven in Schiebroek en Bewoners!HiS fungeren als klankkast en werken graag met hem. En mocht u hem nog niet kennen, Ton stelt zich graag aan u voor.

Wat heb ik met Schiebroek?

Ik woon er niet alleen het grootste deel van mijn leven heel prettig met een groot deel van mijn familie en fijne buren, maar ik heb er ook lange tijd op bestuurlijk en beleidsmatig vlak gewerkt. Nadat ik een bestuursfunctie bij de samenwerkende bewonersorganisaties Leven in Schiebroek kreeg, werd ik acht jaar geleden ook gekozen als lid van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek.

Ik ben geen politicus en niet gebonden aan partijpolitieke programma’s en agenda’s en ik ben wars van achterkamertjes en vóór transparantie. Als vertegenwoordiger van de bewonersorganisaties wil ik mij ook in de wijkraad sterk blijven maken voor de wensen en belangen van bewoners en ondernemers. Schiebroek is een wijk waar het in heel veel opzichten fijn is om te wonen. En dat moet vooral zo blijven !!!

HILLEGERSBERG – JAN PIERWEIJER – NR. 11 KANDIDATENLIJST

Op 16 maart zijn de verkiezingen van wijkraad en gemeenteraad. Voor de wijkraad Hillegersberg stel ik mij verkiesbaar. De afgelopen 8 jaren in de gebiedscommissie heb ik laten zien dat ik een vertegenwoordiger van héél Hillegersberg ben. Door een goede teamspeler te zijn hebben we veel gevraagde en ongevraagde adviezen aan de stad kunnen geven. Vele daarvan gingen over verkeers- en parkeer problematiek. Hier zal ik veel aandacht aan blijven besteden. Ook overlast van het vliegveld en A16 Rotterdam zal ik scherp in de gaten blijven houden. Vanuit de bewonersorganisatie 110-Morgen ben ik een aanjager van vele projecten zoals het runnen van Plaza Arcadia. Het meest recente onderdeel daarvan is het verzorgen van warme maaltijden, die naar diverse 55+ complexen gaan, zodat mensen daar gezellig samen kunnen eten. Heet van de naals is he topenhouden van de speeltuin 110-Morgen. Samen met Thuis op Straat en Bewonersorganisatie 110-Morgen is dit mogelijk gemaakt. Onder de naam Speeltuin & Kinderkamer 110-Morgen gaat het verder en kunnen kinderen blijven spelen.

Jan heeft zich in de afgelopen jaren in de gebiedscommissie laten zien als een vertegenwoordiger van het héle gebied en niet alleen voor 110-Morgen. In beide hoedanigheden heeft hij oog voor de zwakke plekken in het gebied. Samen met de hele gebiedscommissie zijn vele ongevraagde adviezen gestuurd naar wethouders. En gelukkig levert dat ook nog wel eens wat op (bv verkeerstellingen Molenlaan). Met de komst van wijkraden is het adviesrecht op het nippertje behouden gebleven. Als het aan Jan ligt wordt daar zeker gebruik van gemaakt.

In de wijk staat Jan bekend als verbinder en enthousiaste aanjager van vele projecten zoals Plaza Arcadia in het Huis van de Wijk, met een heel divers programma en als meest recente onderdeel het zorgen voor warme maaltijden die naar Borghave, Jacques Dutilh, Kleyburg gaan zodat mensen daar gezellig met elkaar kunnen eten. Daarnaast ook het Winkeltje op het Minervaplein dat al 7 jaar met tweede-handsartikelen veel mensen blij maakt.

Jan is sinds 2014 lid van de gebiedscommissie en sinds 2018 ook technisch voorzitter van de gebiedscommissie. Hij heeft ook vele malen bij de gemeenteraad(commissies) ingesproken als er een onderwerp was dat iedereen erg aan het hart ging. En dat had wel eens effect.

Kortom, Jan is iemand die je om een boodschap kan sturen en al heeft laten zien dat hij hart heeft voor de hele wijk Hillegersberg. Door zijn vele contacten krijgt hij ook dingen voor elkaar die voor een ander onmogelijk lijken.

Bronnen: LiS Magazine (Schiebroek) en Zorgen voor Morgen (magazine 110 Morgen)