110-Morgen

110-Morgen is een wijk met een gevarieerde bewoning. In het oudste deel, stammende uit de jaren 50, maar grotendeels vernieuwd tussen 2002 en 2012, is er 75% sociale woningbouw, afgewisseld met duurdere huur en koop appartementen. Ten noorden van het Jasonpark zijn ook duurdere koop huizen en appartementen afgewisseld met goedkopere huur huizen. In de visie van de bewonersorganisatie rust het werk in 110-Morgen op 3 pijlers, te weten het bevorderen van:

  1. de sociale cohesie
  2. schoon, heel en veilig in de buitenruimte
  3. participatie van bewoners in de maatschappij

1 De sociale cohesie

Om de sociale cohesie te bevorderen lopen er diverse projecten zoals Het Winkeltje aan het Minervaplein en in het Huis van de Wijk Arcadia. In Het Winkeltje kunnen mensen met een kleine beurs terecht voor kleding, speelgoed, huishoudspullen, boeken. Tevens vervult Het Winkeltje een bibliotheekfunctie en worden er brei- en knutsel activiteiten gedaan. In het Huis van de Wijk Arcadia zorgen onze vrijwilligers voor de Sjop, waar men terecht kan voor een beperkte selectie dagelijkse boodschappen. Daarnaast voor de receptie, om inlichtingen te geven en bewoners in staat te stellen hun was te doen. Plaza Arcadia op de 1e etage fungeert als restaurant en activiteiten ruimte; denk aan bingo, muziek activiteiten, bridge, beleef tv en nog veel meer. Ook hier spelen vrijwilligers de hoofdrol. Daarnaast onderhoudt bewonersorganisatie 110-Morgen goede contacten met Onze Woning en de Belbus en faciliteert spreekuren van Opzoomeren, WMO Platform en een gratis advocaat en biedt gelegenheid tot vergaderen van het Huurdersplatform, VVE’s en ZZPRO.

2 Schoon, heel en veilig in de buitenruimte

Het mankeert nog vaak aan het schoon zijn in de wijk: geregeld vuilnis naast containers en het nodige zwerfvuil, m.n. op school-AH routes. Dit blijft een punt van zorg, net zoals de hondenpoep. Op het gebied van heel is de conditie van de voetpaden langs de Jasonweg, Prometheus-, Ismene- en Ajaxstraat betreurenswaardig. Ook veel wegen hebben te maken met verzakkingen. Veiligheid komt in het geding door te hard rijden op de Jasonweg, Argonautenweg en Ankie Verbeek Ohrlaan. Ook tegen het verkeer inrijden bij éénrichting wegen levert gevaarlijke situaties op.

3 participatie van bewoners in de maatschappij

We helpen bewoners met het omgaan met de BuitenBeter app, het gebruik van 14010, het invullen van allerlei gemeentelijke formulieren/belastingen. Hoewel velen hun digitale weg kunnen vinden, blijft er een groep over die dit niet kan en ook niet meer kan aanleren. Onveilige verkeerssituaties blijven wij onder de aandacht brengen.

Verder participeren wij door de mening van bewoners in te brengen bij overleggen aangaande de aanleg van de A16 Rotterdam en uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport. We werken mee met het luchtmeetnet initiatief in Hillegersberg-Schiebroek om duidelijk te maken hoe het staat met de fijnstof en stikstof dioxide gehaltes in onze wijk.