Hillegersberg

Voor InHillegersberg is een van de belangrijke speerpunten het contact met de achterban. Dat is met name ook belangrijk omdat de gemeente Rotterdam grote prioriteit legt bij de participatie door de bewoners. InHillegersberg wil daarin een organisatie zijn die zo goed mogelijk opvangt wat er leeft bij de bewoners, wensen doorgeeft, initiatief kan nemen in het ontwikkelen van nieuwe idee├źn, kortom doorgeven, faciliteren. Dit alles op basis van een zo groot mogelijke kennis en ge├»nformeerd zijn over alle belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente Rotterdam en het gebied Hillegersberg-Schiebroek.

De middelen die InHillegersberg daarbij inzet liggen voor een belangrijk deel op het terrein van de communicatie: website, social media en het uitgeven van een magazine, ook in de wetenschap dat een deel van de oudere bewoners van Hillegersberg niet over computervaardigheden beschikt. Aan de andere kant is het het streven door middel van workshops die vaardigheid aan te boren en te helpen vergroten. Voor InHillegersberg blijft de A16 Rotteram een belangrijk onderwerp, waar de komende tijd veel aandacht aan moet worden besteed. De leefbaarheid is een belangrijk punt waar veel aandacht naar toe gaat. Hillegersberg is een mooie wijk, de zorg dat dat zo blijft moet hoog in het vaandel staan. Te denken valt aan veiligheid, luchtverontreiniging, bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, infrastructuur, grondwater.