5 bewonersorganisaties, 1 Lijst

Bewoners!HiS is een samenwerking van de vijf bewonersorganisaties in Hillegersberg-Schiebroek. Vijf bewonersorganisaties, in vijf, van elkaar verschillende, wijken. Bewoners!HiS heeft vanaf 2014 twee zetels in de gebiedscommissie en neemt daar een unieke plaats in. Wij zijn de enige groepering die géén politiek programma hebben en/of politiek bedrijven, maar ons juist laten inspireren door wat wij, de bewonersorganisaties, horen van de bewoners, ondernemers en organisaties. Iedere bewonersorganisatie richt zijn/haar activiteiten af op dat wat de wijk nodig heeft. Daarom verschillen zij ook van elkaar. Toch zijn er overeenkomsten te noemen, zoals:

 • Belangenbehartiging, netwerken, samenwerken en verbinden, bevorderen participatie
 • Communicatie o.a. wijkkranten – website – facebook – twitter, wijkvergaderingen en informatieavonden, informatie- inlooppunt: wijkwinkel – faciliteren en ondersteunen organisaties – koffieuurtjes
 • Opzoomeren en bewonersinitiatieven, leefbaarheid (o.a. wonen – welzijn – economisch), buitenruimte: schoon-heel-veilig (o.a. schouwen) en verkeersproblematiek

Op specifieke onderwerpen wordt onderling tussen meerdere bewonersorganisaties samengewerkt. Denk daar bij aan onderwerpen als:

 • Grondwater / funderingsproblematiek
 • Aanleg A16 Rotterdam (beter bekend als A13/A16)
 • Uitbreiding Rotterdam The Hague Airport (beter bekend als vliegveld 16-Hoven)
 • Invoering Luchtmeetnet
 • Parkeerproblematiek Plaswijckpark
 • Organisatie van evenementen (o.a. 4 mei – Keep it Clean-day – Koningsdag – Rotte café)

Bewonersorganisaties spelen ook een rol bij hele specifieke onderwerpen in hun gebied, zoals:

 • Parkeerproblematiek Kleiwegkwartier
 • Ondersteuning Huis van de Wijk 110-Morgen
 • Planvorming Terbregseveld
 • Schimmelproblematiek flats in Schiebroek-Zuid
 • Opzet verkeersplan Molenlaan

De komende periode verschijnen er op onze website artikelen die wat meer ingaan op de onderdelen van bewonersorganisaties en de rol van Bewoners!HiS