Verslag Gebiedscommissie 23 januari 2018

Bij aanvang van de vergadering werden de nieuw rayondirecteur Jenny Fox, Ronald van Wingerden gebiedsmanager en Carolien Horbach gebiedsondersteuner aan de commissie voorgesteld. Wat betreft de bewonersinitiatieven werd het initiatief over een hockeyveldje in het Argonautenpark doorgeschoven naar de volgende vergadering en worden de indieners uitgenodigd. Van het initiatief over “Theater in de natuur “ werd het originele gevraagde bedrag teruggebracht tot € 6000,00 en met een kleine meerderheid aangenomen.

Bij de besluitvorming “parkeren in het Kleiwegkwartier” waren drie insprekers. Alle drie voorstander van betaald parkeren. Ineens waren een aantal commissieleden overtuigd van betaald parkeren. Maar dat het de voorkeur had van een meerderheid van de commissie, verbaasde ons enorm. Als Bewoners! HiS zijn we achter het standpunt van een meerderheid van de bewoners blijven staan. Er waren geen tegenstanders van betaald parkeren aanwezig, omdat het draagvlakonderzoek een duidelijk beeld liet zien van 35% voor betaald parkeren en 58% tegen. In de adviesbrief stond dat er een duidelijke meerderheid was tegen betaald parkeren. Het advies was dan ook in die lijn. Daarnaast stonden er diverse opties om parkeerplaatsen te delen en een blauwe zone voor te stellen om te kijken of dat de parkeerdruk in sommige gebieden in het Kleiwegkwartier zou verminderen. Tot grote verbazing van ons waren diverse commissieleden ineens overtuigd van betaald parkeren en werd het advies verworpen. Bewoners!HiS, Groen Links, een gedeeld D66 en VVD waren voor het advies en dat was niet genoeg om de meerderheid van de bewoners die mee hadden gedaan met het onderzoek en tegen betaald parkeren waren, te ondersteunen. Een zeer kwalijke zaak, maar misschien goed als verkiezingsstunt.

Na de pauze werden de 5 verkeersvoorstellen, ingediend door Bewoners!HiS, als geheel behandeld en aangenomen. De desbetreffende diensten kunnen aan de slag en die toezegging is gedaan. Het verkeersbesluit Meidoornsingel dat een legalisering betreft van een gele streep, werd na de inbreng van Bewoners!HiS in twijfel getrokken. De verkeerservaring uit de praktijk won het hier. Hierna werd bij stemming het advies afgewezen met 5 voor en 6 tegen. De besluitvorming voor het openingsfeestje van nieuwbouw Van Ballegooijsingel werd met 8 tegen 3 afgewezen. Als commissie vonden we het een taak van de gemeente zelf. 200 boekjes voor € 3500,00 en catering van € 2000,00 zijn toch aardige bedragen voor een stedelijk feestje.

 

Bij de rondvraag hebben we als Bewoners!HiS 3 vragen gesteld:

  1. De verkeerde aanleg van de brug over de Erasmussingel bij de Koraalstraat. Ronald van Wingerden gaat het met stadsbeheer opnemen.
  2. Op de vraag over het advies parkeren Plaswijckpark wordt geantwoord dat het advies waarschijnlijk wordt overgenomen. Toch vinden we het na bijna 15 weken tijd worden dat een wethouder reageert.
  3. Het stadskantoor gaat op 1 april dicht, maar ook hier heeft de desbetreffende wethouder nog steeds niet op het advies gereageerd. Worden we als bewoners wel serieus genomen?