Werkzaamheden Terbregseveld en omgeving, najaar 2018

Ter voorbereiding op de realisatie van de A16 Rotterdam vanaf 2019 vinden in het najaar van 2018 voorbereidende werkzaamheden plaats waaronder het verleggen van kabels en leidingen. daarnaast vindt een sanering plaats van met zuurteer vervuilde grond op het perceel Ommoordseweg 48. Onderstaande tabel laat zien wat wanneer plaatsvindt en of u hinder kunt ervaren. Afhankelijk van de aard en duur van de werkzaamheden worden omwonenden en andere belanghebbenden door Stedin, Tennet, Ziggo en Suez nader geïnformeerd. Algemene informatie over de A16 Rotterdam kunt u vinden op a16rotterdam.nl

UitvoerderActiviteitLocatiePeriodeHinderContact
Gestuurde boring
Uitleg en intrekking mantelbuis
Terbregseplein7 september t/m 9 oktoberTerbregseweg deels versmaldStedin (kantooruren)
088-896 39 63
Open ontgravingPresident Rooseveltweg17 september t/m 9 oktoberFietspad omleidenStedin (kantooruren)
088-896 39 63
Gestuurde boringOmmoordseweg en Vlambloem27 augustus t/m 12 septemberHalve wegafsluiting Ommoordseweg/parkeervakken Vlambloem + voetpad BloembuurtpadBaas BV, A. Chan
088-222 70 47
a.chan@baasbv.nl
Aanleg kabelsOmmoordseweg en Vlambloem~10 september t/m 18 septemberHalve wegafsluiting Ommoordseweg/parkeervakken Vlambloem + voetpad BloembuurtpadBaas BV, A. Chan
088-222 70 47
a.chan@baasbv.nl
Overname kabels-~24 september t/m 28 septemberVoetpad Ommoordseweg
Ziggo-netwerkonderbreking in de nacht
Baas BV, A. Chan
088-222 70 47
a.chan@baasbv.nl
Gestuurde boringVlambloem14 september t/m 4 oktoberOmleiding fietspad VlambloemTennet, Jan Rood
06-20 95 86 63
jan.rood@tennet.eu

0800-836 63 88
jan.rood@tennet.eu
www.tennet.eu
Uitleg mantelbuisLangs A20, ter hoogte van grondwal14 september t/m 4 oktoberAfsluiting/omleiding wandelpadTennet, Jan Rood
06-20 95 86 63
jan.rood@tennet.eu

0800-836 63 88
jan.rood@tennet.eu
www.tennet.eu
Opbreken asfaltBloembuurtpad12 september t/m 21 septemberAfsluiting/omleiding BloembuurtpadTennet, Jan Rood
06-20 95 86 63
jan.rood@tennet.eu

0800-836 63 88
jan.rood@tennet.eu
www.tennet.eu
Sleuf graven
Kabels plaatsen
Sleuf dichten
Bloembuurtpad20 september t/m 5 novemberAfsluiting/omleiding BloembuurtpadTennet, Jan Rood
06-20 95 86 63
jan.rood@tennet.eu

0800-836 63 88
jan.rood@tennet.eu
www.tennet.eu
Plaatsen damwanden
Kappen bomen
Opruimen terrein
Saneren bodem binnen damwanden
25.000 m³ ontgraven en afvoeren
25.000 m³ aanvoeren en verwerken
Bemaling
Zuiveren grondwater
Ommoordseweg 48 (autosloperij)Eind september t/m eind decemberOmmoordseweg / President Rooseveltweg / Terbregseweg: vrachtverkeer ten behoeve van af- en aanvoer vervuilde en schone grond
Geluidshinder overdag tijdens werkuren
SUEZ, J.H. Schuurman
06-12 96 60 57
Opruimen terrein
Saneren bodem
16.000 m³ ontgraven en afvoeren
16.000 m³ aanvoeren en verwerken
Ommoordseweg 48 (autosloperij)Januari t/m maart (2019)Ommoordseweg / President Rooseveltweg / Terbregseweg: vrachtverkeer ten behoeve van af- en aanvoer vervuilde en schone grond
Geluidshinder overdag tijdens werkuren
SUEZ, J.H. Schuurman
06-12 96 60 57