BEL DE BUS BIJ U IN DE WIJK

Door Marga Cooiman Al meer dan 32 jaar rijdt de Belbus in Hillegersberg-Schiebroek. Voor iedereen die 55 jaar en ouder is, in deze wijk woont, slecht ter been is (vaak met rollator of rolstoel ) en voor wie geen goed alternatief vervoer heeft is de Belbus echt een uitkomst. Bent U deelnemer, dan haalt een van de…

Kandidaten wijkraden vanuit Bewonersorganisatie / Bewoners! HiS

Bewoners!HiS is een samenwerking van de bewonersorganisaties in Hillegeberg Zuid, Hillegersberg Noord, 110-Morgen, Molenlaankwartier, Terbregge en Schiebroek. Vanaf 2014 heeft Bewoners! HiS vanuit de bewonersorganisaties 2 (2014) en 3 (2018) gebiedscommissieleden mogen leveren. Als Bewoners!HiS hadden we geen verkiezingsprogramma, maar de inbreng van bewoners. Onze primaire taak en instelling: de behartiging van de belangen van…

Wijk aan Zet

Met Wijk aan Zet krijgen Rotterdammers meer invloed op wat er gebeurt in hun wijk. Met een nieuwe wijkdemocratie met 39 wijkraden, waar bewoners via een wijkakkoord meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft. Waar bewoners meebepalen waar geld aan wordt besteed en welke initiatieven van wijkgenoten worden uitgevoerd. En met een gemeente…

NIEUW BESTUURSMODEL ROTTERDAM

De huidige gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités worden in 2022 opgeheven. Althans, als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt. Zij doen nu het onderstaande voorstel aan de gemeenteraad van Rotterdam.