Wijk aan Zet

Met Wijk aan Zet krijgen Rotterdammers meer invloed op wat er gebeurt in hun wijk. Met een nieuwe wijkdemocratie met 39 wijkraden, waar bewoners via een wijkakkoord meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft. Waar bewoners meebepalen waar geld aan wordt besteed en welke initiatieven van wijkgenoten worden uitgevoerd. En met een gemeente die zichtbaar in de wijk werkt, die weet wat er speelt en samen met de bewoners optrekt, zodat iedereen in de wijk kan meedoen. Laagdrempelig, op maat en met een praktische aanpak. De wijk is aan zet!

39 wijkraden

Op 28 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de regelgeving rond Wijk aan Zet vastgesteld. Dit betekent dat Rotterdammers vanaf maart 2022 over meer dingen in hun wijk kunnen meebeslissen via een wijkraad

Met Wijk aan Zet krijgt Rotterdam een nieuw systeem met 39 wijkraden, die door de bewoners gekozen worden. De wijkraden vervangen de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités , die er nu zijn. De kleinere indeling zorgt ervoor dat de gemeente beter weet wat er in de wijk speelt, en beter kan doen wat er in de wijk nodig is.

Indeling wijkraden – Bron: Gemeente Rotterdam / Algemeen Dagblad

Wat gaat de wijkraad doen?

De wijkraad komt op voor de wijk. Ze zijn het middelpunt in de samenwerking tussen de wijk en de gemeente. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die in de wijk spelen en die zij belangrijk vinden. De wijkraad nodigt wijkbewoners actief uit om mee te denken en mee te doen. De wijkraad brengt verschillende groepen in de wijk samen, luistert naar wat er in de wijk leeft en zorgt ervoor dat iedereen in de wijk mee kan doen. 

De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk maken namens de wijk een wijkakkoord. Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk. Het wijkakkoord bestaat uit een wijkplan, waarin staat wat er volgens de wijk de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken, en afspraken hoe de wijk kan meedoen bij stedelijke onderwerpen die landen in de wijk. En de wijkraad geeft ook advies hoe de gemeente er voor kan zorgen dat wijkbewoners goed bij plannen voor de wijk worden betrokken.

De wijkraad houdt in de gaten of iedereen zich aan de afspraken houdt. Gaan dingen niet volgens afspraak, dan trekt de wijkraad aan de bel bij de gemeente. Lees meer over de wijkraden

Wijkraadverkiezingen

De verkiezingen voor de wijkraden zijn op 16 maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. De wijkraden worden gekozen door de wijkbewoners. Iedereen van 16 jaar of ouder kan aan de wijkraadverkiezing meedoen. Een kandidaat moet wel in de wijk wonen waarvoor men zich kandidaat stelt. En minimaal 5 wijkgenoten moeten de kandidaat schriftelijk steunen. Kandidaten voor de wijkraad hoeven geen politieke achtergrond te hebben. Wel mogen kandidaten hun politieke voorkeur achter hun naam zetten of aangeven dat zij lid zijn van een vereniging of maatschappelijke organisatie.

Sterker samenwerken in de wijken

Niet alleen het systeem verandert. Ook de gemeentelijke organisatie verandert. Ook dat hoort bij Wijk aan Zet. Er wordt hard gewerkt om de samenwerking in en met de wijk anders vorm te geven. Door te zorgen dat de wijkraden de juiste ondersteuning krijgen om hun werk te kunnen doen, door de wijkmanagers in de wijk een stevigere positie te geven en door wijkhubs te openen, waar de gemeente en andere organisaties uit de wijk samenwerken. En waar bewoners kunnen binnenlopen met vragen of problemen. Voor het wijkraadsgebieden Hillegersberg en Schiebroek is vooralsnog één wijkhub geopend, en wel aan de Petuniahof in Schiebroek

Ook kunnen bewoners in de toekomst hun stem laten horen via het digitaal participatieplatform Mijn.Rotterdam.nl Daar kunnen bewoners ideeën indienen, meedenken én meestemmen over bewonersinitiatieven. In vier wijken wordt al geoefend, en na de wijkraadverkiezingen is Mijn.Rotterdam.nl beschikbaar voor alle Rotterdammers. 

Zo werkt de gemeente toe naar een sterkere samenwerking in en met de wijken en zullen de veranderingen na de wijkraadsverkiezingen steeds meer zichtbaar worden: in Rotterdam is de Wijk aan Zet!

Wijkraad Schiebroek

Van 3 tot en met 17 januari 2022 konden bewoners zich officieel aanmelden als kandidaat voor de wijkraad. 
Inmiddels is duidelijk dat er 621 kandidaten zijn voor de wijkraden Rotterdam.

Voor Hillegersberg en Schiebroek hebben zich de volgende kandidaten aangemeld.

Hillegersberg:

1. K.B. (Ken) Gould 2. A.C. (Anoeska) Bulthuis (Leefbaar Rotterdam). 3. C.A. (Caroline) Engels – Alkemade (VVD). 4. M. (Max) Escalante. 5. M. (Manon) Bernadine. 6. E. (Evert) Hummelen (Partij van de Arbeid (PvdA)). 7. J. (Jaco) de Hoog (VVD) 8. F. (Fred) van der Horst (Bewonerscommissie Gerrit Spronkersflat). 9. R.E. (Rolien) Beijers. 10. M.Z. (James) Wang (VVD). 11. J. (Jan) Pierweijer (Bewoners! HIS / BO 110-Morgen). 12. J.A. (Antoine) van den Oever (CDA). 13. P.M. (Pauline) de Keizer (Leefbaar Rotterdam). 14. E.M. (Erik) van der Kroft (GROENLINKS). 15. R.G. (Rob) Beek (BOK, Het Schiereiland)

Schiebroek:

1. G.G. (Gerben) van Dijk (ChristenUnie). 2. C.R. (Ciana) Kokos. 3. D. (Dirk) Breedveld (VVD). 4. B.S. (Berent) Stapelkamp (CDA). 5. A.P. (Ton) van Eijsden (SBO Leven in Schiebroek). 6. R.L.P. (Ron) Vermeulen (gedenkbos Schiebroekse Park). 7. H.A. (Henk) Diemer (CDA). 8. I.R. (Ingrid) VriendwijkA. (Adriaan) Pieterson (D66). 9. F.V. (Fred) Laforêt (Partij van de Arbeid (PvdA)). 10. Y. (Yasmine) Koubei

Lees meer over de wijkraadverkiezingen op rotterdam.nl/wijkraden .