Zienswijze Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

De wijkraden Hillegersberg en Schiebroek hebben kennisgenomen van de concept Notitiereikwijdte en detailniveau 2022 van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) ten behoeve van deaanvraag van een luchthavenbesluit (concept-NRD). Beide wijkraden hebben besloten hierbijgezamenlijk een zienswijze in te dienen. Er is veel te doen rond de aanvraag van dit luchthavenbesluit en het eindproduct Participatietraject Nieuw Luchthavenbesluit…

Nieuw luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Er is veel te doen rond de aanvraag van dit luchthavenbesluit en het EindProduct Participatietraject Nieuw Luchthavenbesluit RTHA (EPP) . Bewonersorganisaties onderschrijven de brief, die vanuit de Wijkraden Hillegersberg en Schiebroek naar het College is gegaan omdat: Participatie mislukt is doordat bewoners nauwelijks inbreng hadden 2019 als referentiejaar wordt gebruikt: topjaar van vliegtuigbewegingen én klachten…

Baggeren van watergangen in Hillegersberg-Schiebroek

In Schiebroek en Hillegersberg is de gemeente gestart met het baggeren van watergangen en het reinigen van duikers (dat zijn waterverbindingen onder de weg). Wat is bagger? Bagger bestaat uit bladeren die ooit in het water zijn gevallen en zijn gaan composteren, samen met ander organisch materiaal. Waarom baggeren? Baggeren is belangrijk onderhoudswerk. Als er…

BEL DE BUS BIJ U IN DE WIJK

Door Marga Cooiman Al meer dan 32 jaar rijdt de Belbus in Hillegersberg-Schiebroek. Voor iedereen die 55 jaar en ouder is, in deze wijk woont, slecht ter been is (vaak met rollator of rolstoel ) en voor wie geen goed alternatief vervoer heeft is de Belbus echt een uitkomst. Bent U deelnemer, dan haalt een van de…

Kandidaten wijkraden vanuit Bewonersorganisatie / Bewoners! HiS

Bewoners!HiS is een samenwerking van de bewonersorganisaties in Hillegeberg Zuid, Hillegersberg Noord, 110-Morgen, Molenlaankwartier, Terbregge en Schiebroek. Vanaf 2014 heeft Bewoners! HiS vanuit de bewonersorganisaties 2 (2014) en 3 (2018) gebiedscommissieleden mogen leveren. Als Bewoners!HiS hadden we geen verkiezingsprogramma, maar de inbreng van bewoners. Onze primaire taak en instelling: de behartiging van de belangen van…

Wijk aan Zet

Met Wijk aan Zet krijgen Rotterdammers meer invloed op wat er gebeurt in hun wijk. Met een nieuwe wijkdemocratie met 39 wijkraden, waar bewoners via een wijkakkoord meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft. Waar bewoners meebepalen waar geld aan wordt besteed en welke initiatieven van wijkgenoten worden uitgevoerd. En met een gemeente…